zondag 4 mei 2008

de 4e
Afscheidsaudiëntie bij de Keizer en de kroonprinsen. Ik vraag de keizerlijke bedienden of wij de gezant mogen begeleiden bij zijn audiëntie omdat ik het oneervol vind alleen achter te moeten blijven. Dit wordt na ruggespraak met de gouverneur en andere aanzienlijke heren toegestaan, maar slechts in zo verre, dat wij, als de gezant zijn compliment overbrengt, voor de ingang moeten blijven staan. Nog altijd smadelijk genoeg!


Edelman aan het hof, door Kawahara Keiga, collectie Volkenkunde

Geen opmerkingen: